Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên APEC. Đây là quyết định mới thay thế cho Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006. Cụ thể một số nội dung cần lưu ý:

Quyết định số 9/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023-thẻ apec

>>Xem thêm: Thẻ APEC là gì?

Điều kiện, đối tượng được xem xét cấp Thẻ APEC đối với doanh nhân theo Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg

Điều kiện được xem xét cấp thẻ ABTC:

1. Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc:

Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

 • Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan khác;
 • Doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC;
 • Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.

3. Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;
 • Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

>> Xem thêm: tất cả thông tin cần biết về Thẻ APEC

Đối tượng được xem xét cấp thẻ APEC (ABTC)

quy định mới nhất thẻ apec

1- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;
 • Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
 • Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

2- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;
 • Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

4- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

5- Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

Thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ APEC (ABTC) đối với doanh nhân theo Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg

Thủ tục cấp mới thẻ ABTC:

Các trường hợp cấp mới thẻ ABTC gồm:

 • Cấp thẻ lần đầu;
 • Thẻ cũ đã hết giá trị sử dụng;
 • Doanh nhân đã được cấp lại thẻ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định này;
 • Doanh nhân có sự thay đổi về thông tin nhân thân;
 • Doanh nhân có sự thay đồi về chức vụ công tác hoặc nơi công tác;
 • Doanh nghiệp có sự thay đổi về loại hình, tên gọi;
 • Doanh nhân đã chấp hành xong bản án của Tòa án.

Hồ sơ cấp mới Thẻ APEC bao gồm:

 • 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC theo mẫu TK06 tại Phụ lục, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc cơ quan tô chức cán bộ của các ngành kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp;
 • 02 ảnh mới chụp, cỡ 3 cm X 4cm, đầu để trần, mặt nhìn thẳng, không đeo kính, phông nền màu trắng;
 • Bản chính văn bản đề nghị cấp thẻ ABTC do lãnh đạo của cơ quan, tổ chức hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu CV02 tại Phụ lục;
 • Bản chính văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền.

Thủ tục cấp lại thẻ APEC (ABTC) theo Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg

Các trường hợp cấp lại thẻ ABTC còn giá trị sử dụng và không có sự thay đổi về chức vụ, về cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp so với lần cấp thẻ trước đó gồm:

 • Doanh nhân đề nghị cấp lại thẻ ABTC do thẻ ABTC cũ gần hết giá trị sử dụng;
 • Doanh nhân được cấp hộ chiếu mới;
 • Doanh nhân đề nghị bổ sung nền kinh tế thành viên vào thẻ ABTC;
 • Doanh nhân bị mất thẻ ABTC cứng hoặc tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử;
 • Thẻ ABTC cứng bị hư hỏng.

Hồ sơ cấp lại thẻ APEC bao gồm:

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hộ chiếu mới và thẻ ABTC cứng nếu có đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
 • Thẻ ABTC cứng nếu có đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
 • Đơn trình báo mất thẻ ABTC theo mẫu TK07 tại Phụ lục hoặc văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc đã hủy giá trị sử dụng của thẻ ABTC báo mất theo mẫu CV04 tại Phụ lục đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
 • Thẻ ABTC cũ bị hư hỏng đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Những điểm mới của Quyết định 09/2023/QĐ-TTg so với các văn bản trước đó:

 • Bổ sung thêm đối tượng cấp Thẻ APEC là Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty đây là đối tượng cấp thẻ APEC mà các quy định trước đó có vẻ đã “bỏ quên” trong khi các chức danh khác: Trưởng phòng, kế toán trưởng… vẫn được cấp.
 • Chi tiết về quy trình xin cấp Thẻ APEC: nộp hồ sơ xin công văn cho phép sử dụng Thẻ APEC và nộp hồ sơ Cục xuất nhập cảnh xin ý kiến các nước.
 • Chi tiết thời gian xử lý hồ sơ ở từng cơ quan, điểm nổi bật là việc yêu cầu các cơ quan xác minh doanh nghiệp: công an, bảo hiểm xã hội, lao động, hải quan, thuế phải trả lời trong thời gian nhất định, nếu quá thời gian quy định không trả lời thì coi như đồng ý và cơ quan đó phải chịu trách nhiệm.
 • Cho phép cấp lại thẻ APEC: đây cũng là điểm mới mà trước giờ một số tỉnh miền Nam không cho phép cấp lại Thẻ APEC mà yêu cầu người có Thẻ phải làm lại thủ tục từ đầu.
 • Phát hành song song thẻ APEC vật lý và thẻ APEC điện tử

>> Xem thêm: Sẽ có thẻ APEC điện tử

Tác giả sẽ cập nhật thêm những điểm mới của Quyết định 09/2003/TTg ngày 12/04/2003 trong các bài viết tiếp theo.


Hãy liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ thêm các thông tin liên quan đến Thẻ APEC

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ HẢI PHONG
🌐 Nhà H6, Ngõ 88 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
☎ Hotline 1 : 0969.069.686 (zalo/viber)
☎ Hotline 2 : 0936.913.666 (zalo/viber)
🌐 Website: https://theapec.net/

Đánh giá

One thought on “Quy định mới về cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 09/2023/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính Phủ ký ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *